Varnostna opozorila

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

Izdelki, ki se prodajajo na spletni strani coocoo.si morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve in ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ter ostalih ob uporabi. Navedeno priporočeno starost otroka za posamezni izdelek je podjetje pridobilo s strani uvoznika, distributerja, proizvajalca ali zastopnika izdelka. Določeno priporočeno starost otroka za uporabo posameznega izdelka proizvajalec določi na podlagi veljavnih uredb in zakonov, otrokovega senzoričnega, motoričnega in umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi. Navedena priporočena starost in/ali obremenitev naj vam bo vodilo pred nakupom izdelka. Pri izbiranju izdelka upoštevajte okoliščine ter spretnosti otroka in njegova močna ter šibka področja, ter na podlagi tega poiščite izdelek, ki bo spodbudil otrokov razvoj na posameznem področju. Med uporabo izdelka upoštevajte priporočila in napotke, navodila proizvajalca za varno in pravilno uporabo izdelka ter sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE.

1. Igrače in izdelki, ki niso namenjeni za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev
Zavedajte se, da so lahko nekatere igrače in izdelki nevarni za otroke mlajše od 36 mesecev, zato je na teh izdelkih navedeno eno izmed opozoril:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev.

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.

opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Ni za otroke mlajše od treh let.

Temu opozorilu je priložena obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta previdnost potrebna.Ta točka se ne uporablja za igrače in izdelke, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

2. Igrače za prostočasne aktivnosti
Navedba "igrača za prostočasne aktivnosti" pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: skakanje, plezanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali kakršnakoli kombinacija omenjenih aktivnosti. Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti, so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov izdelka (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako preverjanje ne izvaja (npr. Pred vsako uporabo izdelka preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in ali električni deli). Redno preverjajte varnostne in osnovne elemente in jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrdite. V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte v kolikor ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prekuc ali nastanek drugih škod izdelka.) Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predloženi morajo biti tudi posebni podatki v zvezi z ustrezno površino, na katero se naj igrača namesti.

3. Funkcionalne igrače
Navedba "funkcionalna igrača" pomeni igračo, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko le zmanjšan model takšnega izdelka, proizvoda, naprave ali stroja. Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.

Te igrače so opremljene z delovnimi navodili in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih mora uporabnik upoštevati, z opozorilom, da lahko neupoštevanje teh varnostnih ukrepov uporabnika izpostavi nevarnostim (so navedene), ki so običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo predstavlja igrača. Takšno igračo je potrebno shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

4. Kemijske igrače
Navedba "kemijska igrača" pomeni igračo, ki je namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi (ali zmesmi) in ki se uporablja na ustrezen način glede na priporočeno starost ter pod nadzorom odrasle osebe. Za kemijske igrače veljajo zlasti naslednje igrače: kompleti za kemijo, miniaturne delavnice za keramiko, kompleti za vlivanje v plastično maso, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko (ni pa nujno) med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije. Na kemijskih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od (*starost določi proizvajalec) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.

V navodilih za uporabo igrač je navedeno opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih uporabnik mora upoštevati. Prav tako je navedena prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Takšne igrače morajo biti igrače izven dosega otrok, mlajših od priporočene starosti, ki jo določi proizvajalec.

5. Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji in kolesa kot igrače za otroke
Kadar se izdelki prodajajo kot igrače, je na njih navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.

Priporočljiva je uporaba zaščitna oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce in podobno). Navodila za uporabo vključujejo opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe.

Kolesa, ki zaradi konstrukcijske moči, oblike ali drugih faktorjev niso primerne za otroke nad 3 leti starosti morajo navedeno na embalaži in igrači vključujejo naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Naj ne uporabljajo otroci starejši od 36 mesecev.

Navedena mora biti tudi navedba zakaj, npr. zaradi nezadostne moči.

Kotalke, rolerji in deske za otroke, ki se prodajajo kot igrače in njihova embalaža imajo navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max.

Obenem se navaja, da morajo navodila vsebovati informacije o primerni površini za varno vožnjo.

Skiroji, igrače, ki so namenjeni otrokom s telesno maso 20 kg in manj, in njihova embalaža imajo navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. 20 kg max.

Dodatno so navedene informacije, kako se varno zloži ni raztegne zložljiv skiro, navodilo o varni uporabi zavornega sistema, informacijo o nevarnosti ob uporabi skiroja na javnih cestah in zaščitne opreme (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce in podobno).

6. Vodne igrače ter igrače za uporabo ob vodi, v vodi in na njej
Navedba "vodna igrača" pomeni igračo, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko otroka nosi na vodi ali ga pri tem podpira. Na vodnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka. Uporaba pod nadzorom odrasle osebe.

"Igrače za uporabo ob vodi, v vodi in na njej" so lahko napihljive igrače, lahko pa so tudi iz drugih materialov na primer izdelki iz pene, bazeni z nenapihljivimi stenami. Bazeni za igranje so bazeni z globino vode 400mm ali manj. Za tovrstne igrače je navedeno naslednje:

OPOZORILA! Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora – nevarnost utopitve. Otroci se lahko utopijo v zelo majhni količini vode. Izpraznite bazen kadar ni v uporabi. Ne namestite bazen na beton, asfalt ali drugo trdo površino.

7. Proizvodi za uporabo ob vodi, v vodi in na njej
Rokavčki:

OPOZORILA! Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Uporabljati samo na nadlakti.

Plavalni jopiči namenjeni učenju plavanja:

OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

Večji plavalni obroči ali blazine, namenjeni učenju plavanja:

OPOZORILA: Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

Plavajoči sedeži za učenje plavanja (do starosti 36 mesecev oz do mase 18 kg):

OPOZORILA: Nevarnost prevrnitve. Ne nudi zaščite pred utopitvijo. Vedno v celoti napihniti vse zračne komore. Uporabljati samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe v neposrednem dosegu plavajočega sedeža. Uporaba NI dovoljena: za uporabnika katerega starost ali teža je pod ali nad označeno kategorijo, globini kateri otrok lahko stoji, v valovih, ki se lomijo, v kopalnih kadeh.

Večje plavajoče blazine (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce.

Veliki napihljivi pripomočki v obliki živali ali drugih oblik na katerih uporabnik sedi ali jezdi ( starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Večji plavalni obroči za prosti čas (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Plavajoči sedeži za prosti čas (starost uporabnika od 3 let dalje, dolžina 1,2 m):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Tube (starost uporabnika od 6 let dalje):

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Plavajoče ponjave:

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

Čoln dolžina od 1,2 do 2,5 metra:

OPOZORILA! Ne varuje pred utopitvijo. Samo za plavalce

8. Igrače v živilih
Na igračah v živilu ali združenih z živilom mora biti navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.

9. Imitacije zaščitnih mask in čelad
Na teh izdelkih mora biti navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Ta igrača ne zagotavlja zaščite.

10. Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček
Na igračah, ki se z vrvmi, elastikami, vrvicami ali trakovi obesijo čez otroško posteljico, zibelko ali otroški voziček, je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.

11. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah
Navedba "vohalna igralna plošča" pomeni igračo, katere namen je pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali okuse. Navedba "kozmetični set" pomeni igračo, katere namen je poučiti in v pomoč otroku pri izdelavi proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za las ter ostalo. Navedba "okušalna igra" pomeni igračo, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic (ali jedi), ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so praški, tekočine, sladila in morebitne arome.

Na embalaži tovrstnih igrač (navedene tudi v direktivi o varnosti igrač) je navedeno naslednje opozorilo:

OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki bi lahko povzročile alergije.

12. Čelade
Opozorilo na čeladah za kolesarje, uporabnike rolk in kotalk:

OPOZORILO! Pred uporabo natančno preberite priloženo navodilo za uporabo!

OPOZORILO! Ni primerno za uporabo na motornih vozilih.

OPOZORILO! Te čelade otroci ne smejo uporabljati med plezanjem ali med početjem drugih aktivnosti, ker obstaja nevarnost zadušitve, če se otrok ujame s čelado. V primeru poškodbe čelade več ne uporabljajte in jo takoj zavrzite. Zavrzite jo na način, da je 'tretja' oseba več ne bo mogla uporabiti.

13. Ščitniki
Navedba "ščitnik" pomeni izdelek namenjen zaščiti med deskanjem, kotalkanjem, rolanjem a ni namenjen profesionalni uporabi. Na teh izdelkih in njihovi embalaži so navedena naslednja opozorila:

OPOZORILO! Ščitniki so zasnovani za uporabo med deskanjem, kotalkanjem, rolanjem. Izdelek ne sodi med profesionalno opremo, zaradi česar ni primeren za uporabo med akrobacijami ali ekstremnimi športi.

OPOZORILO! Zaščita le za običajne vrste športa na kolesih.

OPOZORILO! Ščitniki so namenjeni uporabi pri rolanju, kotalkanju, deskanju. Namenjeni so zaščiti pred udarci, vendar ne zagotavljajo popolne zaščite pred poškodbami. Ščitniki se morajo popolnoma prilegati telesu, s čimer bodo nudili maksimalno možno zaščito.

14. Avtosedeži
Opozorilo za avtosedeže skupin 0+, 0+/1 in ostale avtosedeže nameščene v nasprotni smeri vožnje:

OPOZORILO! Ne uporabljajte v avtomobilih z aktivirano varnostno zračno blazino.

OPOZORILO! Avtosedeža ne nameščajte v smeri vožnje na prednji ali drugi avtomobilski sedež, ki je opremljen z aktivirano varnostno zračno blazino. Nevarnost resnih poškodb ali smrti!

Opozorilo za vse skupine avtosedežev:

OPOZORILO! Preprečite resno nevarnost poškodb zaradi padcev ali zdrsov. Otroka vedno pripnite z ustreznim varnostnim pasom pasom in skladno z navodili proizvajalca avtosedeža.

15. Voziček in globoka košara
Opozorila za vse vozičke:

OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora.

OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi in tako preprečite nevarnost resnih poškodb. Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora- lahko je izredno nevarno.

OPOZORILO! Izdelek ni primeren za tek ali rolanje!

Opozorila za globoke košare:

OPOZORILO! V globoko košaro ne dajajte dodatne vzmetnice!

OPOZORILO! Preprečite resno nevarnost poškodb zaradi padcev ali zdrsov. Otroka vedno pripnite z varnostnim pasom.

OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora. Otroka vedno nadzirajte. Globoke košare ne uporabljajte kot posteljo v avtomobilu. Na ali okrog globoke košare ne pripenjajte ali nameščajte igrač z vrvicami. Globoke košare ne dajajte v bližino štedilnikov, grelnikov, odprtih ognjev, stopnic, odprtih oken ali drugih nevarnih predmetov, zaradi katerih se otrok lahko poškoduje.

16. Hojice
Opozorila navedena na hojicah ali njihovi embalaži:

OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.

OPOZORILO! Onemogočite dostop do stopnic ali drugih neravnih površin.

OPOZORILO! Ne uporabljajte v bližini ognja!

OPOZORILO! Izdelek je namenjen otrokom, ki že samostojno sedijo (po približno dopolnjenem 6. mesecu starosti). Izdelek ni primeren za otroke, ki že samostojno hodijo ali so težji od X kg (obremenitev določi proizvajalec). Prepovedana je uporaba izdelka na prostem ali na površinah z naklonom. Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pazite, da otrok v hojici ne trči v steno ali druge trde predmete in na ta način preprečite nesreče. Pred vsako uporabo preverite ali so vsi sestavni deli dobro priviti/ pritrjeni in jih po potrebi ponovno privijte/ pritrdite ter se na ta način izognite morebitnim nevarnostim.

17. Prenosne postelje
Opozorila navedena na prenosnih posteljah in njihovi embalaži:

OPOZORILO! Na prenosno posteljo nikoli ne pritrdite kakršnih koli vrvic oz. trakov ali igrač.

OPOZORILO! Preden boste fiksirali dno postelje morajo biti vse stranice postelje vzravnane in fiksirane.

OPOZORILO! V postelji ne puščajte kakršnih koli stvari, ki bi lahko otroku služile kot pripomoček pri plezanju iz postelje.

OPOZORILO! Prenosna postelja ni primerna za otroke težje od X kg ali višje od X cm (starost in velikost določi proizvajalec).

OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.

OPOZORILO! Kadar postelje ne boste mogli pravilno sestaviti je ne uporabljajte, temveč se posvetujte s prodajalcem. Prenosna postelja je namenjena le za domačo uporabo. V prenosni postelji ne shranjujte kakršnih koli stvari.

OPOZORILO! Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in ostalih izvorov vročine, kot so električni in plinski grelniki, …, zato prenosne postelje nikoli ne postavljajte v njihovo bližino.

OPOZORILO! V postelji nikoli ničesar ne puščajte ali je ne postavljajte v bližino drugih predmetov, ki bi otroku lahko služili kot opora za plezanje iz postelje ali predstavljajo nevarnost davljenja- npr. trakovi, zavese, …

OPOZORILO! V prenosni postelji ne uporabljajte več kot ene vzmetnice.

Pomembno! Izdelek je primeren za uporabo, ko so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili. Pred uporabo izdelka natančno preverite ali so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočeni.

18. Stajice
Opozorila navedena na stajicah in njihovi embalaži:

OPOZORILO! Izdelek je primeren za otroke do največ X mesecev (starost določi proizvajalec).

OPOZORILO! Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih izvorov vročine.

OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte brez osnove (ogrodja).

OPOZORILO! Preden boste otroka položili v stajico zagotovite, da je le- ta popolnoma razstavljena in da so vsi blokirni mehanizmi povsem zaskočeni.

19. Ležalniki in gugalniki
Ležalniki, gugalniki ter kombinirani ležalni-gugalniki imajo na izdelku in embalaži navedena naslednja opozorila:

OPOZORILO! Izdelka ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka nikoli ne uporabljajte namesto nosilnega ročaja.

OPOZORILO! Nevarnost zapletanja oz. zadavljenja. Ne dodajajte dodatnih trakov ali vrvic.

OPOZORILO! Otroka NIKOLI ne puščajte samega brez nadzora. Otroka VEDNO pripnite z vsemi varnostnimi pasovi. Izdelka NE UPORABLJAJTE za otroke, ki že samostojno sedijo. Izdelek NE UPORABLJAJTE za otroke težje od X kg (teža odvisna od posameznega izdelka in jo določi proizvajalec).

NEVARNOST PADCA: Otrokovi gibi lahko ležalnik gugalnik premaknejo oz. povzročijo zdrs le- tega.

OPOZORILO! Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino kotov oz. roba miz, na stopnice ali na druge od tal dvignjene površine.

OPOZORILO! Izdelek vedno postavite na tla. Ko je otrok v ležalniku- gugalniku le- tega NIKOLI ne dvigujte.

OPOZORILO! Izdelka NE uporabljajte v avtomobilu ali za potovanja v letalu.

OPOZORILO! Izdelka NIKOLI ne uporabljajte kot avtosedež ali globoko košaro.

20. Stolčki za hranjenje
Na stolčkih za hranjenje in njihovi embalaži so navedena naslednja opozorila:OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.

OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi.

21. Izdelki za hranjenje
Navedba "izdelek za hranjenje" pomeni izdelek, ki je namenjen uporabi med hranjenjem (npr. pribor, skodelice, krožniki in podobno). Na teh izdelkih je navedeno opozorilo:

OPOZORILO! Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Izdelek preglejte pred vsako uporabo. Če opazite kakršno koli poškodbo ali obrabo ga takoj zavrzite. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vročini in ga ne puščajte v sterilizacijski tekočini dlje od priporočenega, saj lahko na ta način škodujete materialu.

22. Dude ter trakovi in držala za dudo
Opozorilo za dude:

OPOZORILO! Izdelek pred vsako uporabo natančno preglejte, predvsem, če ima otrok že zobe. Dudo povlecite v vse smeri. Če opazite, da je izdelek kakorkoli poškodovan ali obrabljen, ga takoj zavrzite. Izdelka ne puščajte na neposredni sončni svetlobi, v bližini vira toplote ali v raztopini za sterilizacijo dlje, kot priporočeno, ker to lahko poškoduje cucelj. Hranite snemljivi zaščitni pokrovček cuclja izven dosega otrok, da se izognete zadušitvi.

OPOZORILO! Uporabljajte le namenska držala za dude, ki so bila testirana v skladu s standardom EN 12586. Na dudo ne pritrjujte drugih trakcev ali vrvic, saj se lahko otrok z njimi zaduši.

OPOZORILO! Iz higienskih razlogov dudo pred prvo uporabo potopite v vrelo vodo za pet minut, pustite, da se ohladi in iz cuclja iztisnite vso preostalo vodo.

OPOZORILO! Pred vsako uporabo očistite. Nikoli ne namakajte cuclja v sladke snovi ali zdravila, ker to lahko pri otroku povzroči zobno gnilobo. Zaradi varnosti in higiene zamenjajte dudo po enem ali največ dveh mesecih uporabe. Če se duda zatakne v ustih, se NE prestrašite, saj je duda oblikovana tako, da je otrok ne more pogoltniti. Previdno in čim bolj nežno odstranite dudo iz ust.

Opozorilo za trakove in držala za dudo:

OPOZORILO! Celotno držalo dude (zaponka, trak, vpenjalni obroček) natančno preglejte pred vsako uporabo. Zavrzite takoj, ko opazite kakršnokoli poškodbo ali obrabo. Nikoli ne podaljšujte držala dude! Dude nikoli ne privezujte na vrvice, trakove, vezalke ali podobne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi.

23. Grizala
Opozorilo za vsa grizala:

OPOZORILO! Pred in po vsaki uporabi izdelek dobro preglejte in ga v primeru ugotovljene obrabe ali poškodbe takoj zavrzite.

Opozorilo za grizala napolnjena s hladilno tekočino:

OPOZORILO! Izdelka ne prekuhavajte in ga parno ali mikrovalovno ne sterilizirajte. Izdelek dezinficirajte le z vročo vodo. Grizalo je namenjeno otrokom od rojstva do 3. leta. Starejši otroci lahko pregriznejo hladilni del s tekočino. Hladilna tekočina je preverjena v skladu s predpisi in je popolnoma neškodljiva.

OPOZORILO! Najboljše delovanje boste dosegli, če boste grizalo pred uporabo ohladili. Pred uporabo ga za eno uro položite v hladilnik. Ohladite le v hladilniku. Grizala nikoli ne dajajte v zamrzovalni predal ali zamrzovalnik.

24. Lončki in stekleničke za pitje
Opozorila za vse stekleničke in lončke za pitje:

OPOZORILO! Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Cuclja za hranjenje nikoli ne uporabljajte kot tolažilno dudo. Pogosto in dolgotrajno sesanje povzroča zobno gnilobo. Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo živila. Pred vsako uporabo natančno preglejte cucelj za hranjenje in ga potegnite v vse smeri. Če opazite kakršnokoli poškodbo ali obrabo, cucelj takoj zavrzite. Cuclja ne puščajte na neposredni sončni svetlobi ali vročini ali v sterilizacijski raztopini dlje kot je priporočeno, ker to lahko škoduje cuclju. Iz higienskih razlogov izdelek pred prvo uporabo potopite v vrelo vodo za 5 minut. Pred vsako uporabo izdelek temeljito očistite. Bodite posebej previdni pri segrevanju hrane v mikrovalovni pečici. Preden postrežete hrano vedno dobro premešajte, da zagotovite enakomerno porazdelitev toplote ter preverite temperaturo.

V kolikor ima izdelek slamico:

OPOZORILO! Slamica ni primerna za otroka, mlajšega od 6 mesecev.

25. Naprstne zobne ščetke
Opozorilo navedeno na embalaži naprstnih zobnih ščetk:

OPOZORILO! Izdelek ni igrača. Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora. Pred uporabo preverite stanje zobne ščetke. Le-ta ne sme biti poškodovana. Ob prvih znakih obrabe ali poškodb izdelek nemudoma nadomestite z novim. Nanos naj opravi le odrasla oseba. Ne uporabljajte dodatkov. Ne čisti med zobmi.

26. Spreji in kreme za zaščito pred soncem
Opozorilo navedeno na embalaži spreja za zaščito pred soncem:

OPOZORILO! Pred uporabo dobro pretresite. Ne pršite neposredno v obraz/preprečite vdihavanje. Obilno nanesite pred izpostavljenostjo soncu, tako da ustvarite vidno plast. Vtrite v kožo in pustite, da se posuši. Nato ponovite nanos, da zagotovite ustrezno prekritost in preprečite nenamazana mesta. Redno obnavljajte nanos, zlasti po plavanju, potenju in brisanju (stiku z vodo). Premajhna količina zaščitnega izdelka zmanjša raven zaščite. Izogibajte se intenzivnemu opoldanskemu soncu (med 11. in 15. uro). Pustite, da se izdelek povsem vpije, in se izogibajte stiku s tekstilom in trdimi površinami, saj lahko izdelek na njih pusti madeže. Dojenčkov in majhnih otrok ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Zaščitite se s primernimi oblačili (pokrivalo, majica, kratke hlače) in na nezaščitene predele nanesite dovolj sredstva za zaščito pred soncem. Tudi zaščiteni se izogibajte prekomerni izpostavljenosti soncu, saj to lahko resno ogrozi vaše zdravje.

OPOZORILO! Sprej za zaščito pred soncem ne nudi 100% zaščite pred sevanjem UV. Nanos je potrebno obnavljati. Tudi ko uporabljate izdelek za zaščito pred soncem, ne ostajajte na soncu predlogo. Izogibajte se stiku z očmi.

Opozorila navedena na embalaži kreme za zaščito pred soncem:

OPOZORILO! Obilno nanesite (4 čajne žličke za telo povprečnega otroka) pred izpostavljenostjo soncu, tako da ustvarite vidno plast. Vtrite v kožo in pustite, da se posuši. Nato ponovite nanos, da zagotovite ustrezno prekritost in preprečite nenamazana mesta. Redno obnavljajte nanos, zlasti po plavanju, potenju in brisanju (stiku z vodo). Premajhna količina izdelka zmanjša raven zaščite. Izogibajte se intenzivnemu opoldanskemu soncu (med 11. in 15. uro). Pustite, da se izdelek povsem vpije, in se izogibajte stiku s tekstilom in trdimi površinami, saj lahko izdelek na njih pusti madeže. Dojenčkov in majhnih otrok ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Zaščitite se s primernimi oblačili (pokrivalo, majica, kratke hlače) in na nezaščitene predele nanesite dovolj sredstva za zaščito pred soncem. Tudi zaščiteni se izogibajte prekomerni izpostavljenosti soncu, saj to lahko resno ogrozi vaše zdravje.

OPOZORILO! Krema za zaščito pred soncem ne nudi 100% zaščite pred sevanjem UV. Nanos je potrebno obnavljati. Tudi ko uporabljate izdelek za zaščito pred soncem, ne ostajajte na soncu predlogo. Izogibajte se stiku z očmi.

27. Vlažilni robčki
Opozorila navedena na embalaži vlažilnih robčkov:

OPOZORILO! Samo za zunanjo uporabo. Hranite izven dosega otrok. Prenehajte z uporabo v primeru pojava rdečice ali reakcije.

28. Otroški Pudri, mazila, kreme, olja za telo, balzami za telo, maslo za telo
Opozorila navedena na embalaži mazil, krem, olj, balzamov in masla za telo:

OPOZORILO! Samo za zunanjo uporabo. Izogibajte se stiku z očmi. Če pride so stika z očmi, nemudoma sperite z obilico tople vode. Če se iritacija nadaljuje, prenehajte z uporabo.

Opozorilo navedeno na embalaži otroškega pudra:

OPOZORILO! Iz varnostnih razlogov hranite puder izven dosega otrok. Izdelka ne približujte dojenčkovim ustom in nosu.

29. Spreji, kreme in nalepke za zaščito pred komarji in Stiki za pomirjanje po piku insekta
Opozorila navedena na embalaži sprejev za zaščito pred komarji:

OPOZORILO! Ne uporabljajte v prekomernih količinah. Nanesite le toliko vsebine, da temeljito prekrijete vse izpostavljene dele kože. Izdelka ne pršite neposredno na obraz. Izdelek v primeru nanosa na obraz in vrat najprej popršite na dlan in nanesite na želeni predel obraza ali vratu. Izogibajte se stiku z očmi, usti in sluznico. V primeru stika z očmi temeljito sperite s čisto vodo. Ne nanašajte na otrokove roke.

OPOZORILO! V izrednih primerih lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Opozorila navedena na embalaži krem za zaščito pred komarji:

OPOZORILO! Ne uporabljajte v prekomernih količinah. Nanesite le toliko vsebine, da temeljito prekrijete vse izpostavljene dele kože. Ne uporabljajte v bližini oči, ust in sluznice. V primeru stika z očmi temeljito sperite s čisto vodo. Ne nanašajte na otrokove roke.

OPOZORILO! V izrednih primerih lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Opozorila navedena na embalaži nalepk za zaščito pred komarji:

OPOZORILO! Nalepke uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Samo za zunanjo uporabo. V izrednih primerih lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Opozorila navedena na embalaži stikov za pomirjanje po piku insekta:

OPOZORILO! Le za zunanjo uporabo. Izogibajte se stiku z očmi, usti in sluznico. Shranite izven dosega otrok. Izdelka ne uporabljajte na poškodovani ali razdraženi koži.